Špecializovane výškové práce s použitím horolezeckej techniky

Montáž a výmena veľkoplošných reklám