AC Petržalka

Umývanie vonkajšej sklenenej fasády a vnútorných medzi fasádnych priestorov na objekte AC Petržalka.