rozoberanie starého mosta - s použitím horolezeckej techniky

montáž skladovej haly - práce vo výškach

Ponuka montáže vo výškach má široký záber, od výmeny osvetlenia na výškových objektoch cez inštaláciu telekomunikačnej techniky,  reklamných predmetov až po kompletnú stavbu budov s ich opláštením a zastrešením.

Ponúkame komplexne služby, žiaden problém nie je pre nás prekážkou, ale výzvou.

Ponúkané montážne a demontážne práce vo výškach

Špecializované práce vo výškach
 • elektrotechnické práce vo výškach (osvedčenie vydané v zmysle zákona 124/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 §22- Samostatný elektrotechnik)
 • aplikácia protipožiarnych systémov a protipožiarnej ochrany vo výškach a ťažko dostupných miestach (oprávnenie k aplikácii a kontrole protipožiarnych materiálov Hilti)
 • pilčícke práce vo výškach a  v nedostupnom teréne (osvedčenie vydané v zmysle zákona 124/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007)
Montážne práce vo výškach
 • montáž a demontáž stanov a pódiových a osvetlovacích konštrukcií na kultúrnych akciách
 • montáž potrubí, vzduchotechniky a elektroinštalácii vo výške
 • montáž bleskozvodov, zvodov a odkvapových systémov
 • montáž hrotov, laniek a sietí proti holubom a vtáctvu
 • viazacke a manipulačne práce vo výškach
Konštrukčné a inštalačné práce vo výškach
 • inštalácia vysielačov, vykrývačov a antén
 • inštalácia leteckých pozičných svetiel
 • inštalovanie odstrašovačov a atrapy dravcov proti vtáctvu
 • inštalácia vianočného osvetlenia a výzdoby na uliciach miest a v nákupných centrách
 • inštalácia kamerových a zabezpečovacích systémov
 • inštalácia a oprava akýchkoľvek zariadení vo výške a na nedostupných miestach
Demontážne a sanačné práce
 • sanácie výškových komínov
 • sanácie výškových budov a konštrukcií
 • sanácie nebezpečných objektov
 • demontáže konštrukcií

VYPRACOVAŤ PONUKU   NAŠE PORFÓLIO

Montážne, konštrukčné a demontážne práce vo výškach a neprístupných miestach

viac...