Špecializovane výškové práce s použitím horolezeckej techniky

Montáž a výmena veľkoplošných reklám

Montážne, konštrukčné a demontážne práce vo výškach a neprístupných miestach

Orez a pílenie stromov pomocou stromolezeckej techniky v rizikovom a zastavanom teréne

Umývanie presklených plôch a okien na výškových budovách

Čistiace, maliarske a natieračske práce vo výškach

Klampiarske a pokrývačske práce vo výškach