Orezávanie rizikových stromov Sasívkovo

Po snehovej kalamite koncom januára 2015 ostali polámané stromy na cintoríne v Sasínkove. Tieto bolo treba v čo najkratšom čase odstrániť a orezať rizikové konáre stromov. Kvôli bezpečnosti sa používala moto-plošina s kombináciou horolezeckej techniky.

rezanie vo výškach - pílenie kmeňa

Pílenie stromov Častá

Spílenie troch kusov ihličnanov. Dvoch kusov 40 ročných smrekov do 15 metrov a jednej 10 metrovej borovice.