Toto sú naši najväčší odberatelia pre ktorých sme realizovali od roku 2004 dodávky  alebo subdodávky :

 

Montáž, lepenie a výmena veľkoplošných reklám

 • GRYF – reklamné štúdio
 • reklamná agentúra ISPA s.r.o.
 • DAVE, spol. s r.o. , billboardová spoločnosť
 • AMOS SK, s.r.o.
 • Plotbase s.r.o.
 • Dolis s.r.o.
 • RABAKA reklamné panely s.r.o.
 • gtdtudio-  reklamná agentúra
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 • Bright, s.r.o.

Montážne a demontážne práce vo výškach

 • Aupark, Bratislava
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • Most SNP, UFO.watch.taste.groove., Bratislava
 • Starý most, Bratislava
 • Swedwood Slovakia, s.r.o., odštepný závod Malacky
 • SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.
 • BB-špeciál, s.r.o.
 • JUDAS výrobno – technická spoločnosť, s.r.o.
 • ELEKTRO-RÁC s.r.o, Stupava
 • Empark, Trnava
 • výškový komín- ŽOS Trnava, a.s.
 • výškový komín-Zvolenská teplárenská, a.s.
 • výškový komín-Trnavská teplárenská, a.s.

Umývanie okien a presklenných plôch

 • AC Petržalka
 • SPP, a.s., Bratislava
 • III VEŽE, Bratislava
 • River Park, Bratislava
 • BBC Five ABC, a.s.
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
 • TOWER 115
 • Stavebná fakulta STU v Bratislava
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 • Slovenská sporiteľňa, Trnava
 • OC Max, Trnava
 • ZF SACHS Slovakia, a. s., Trnava
 • Bekaert Slovakia, s.r.o., Sládkovičovo
 • polyfunkčné objekty, Trnava, Bratislava, Piešťany, Trenčín

Klampiarske a pokrývačské práce

 • SVB Trnava
 • Irish Pub, Trnava
 • TT-KOMFORT s.r.o.
 • Piešťanské stavebné bytové družstvo
 • Univerzitný kostol Trnava
 • súkromné objekty

Pilčícke práce

 • Mesto Bratislava
 • Mesto Trnava
 • Obce v západoslovenskom regióne
 • chatové oblasť
 • súkromné objekty

Čistiace a natieračské práce

 • SLOVNAFT, a.s. Bratislava
 • VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., Bratislava
 • ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava
 • ZF SACHS Slovakia, a. s., Trnava
 • PENAM SLOVAKIA, a.s., Trnava
 • výškový komín-Trnavská teplárenská, a.s.
 • priemyselné haly
 • výškove konštrukcie
 • súkromné objekty