Zrezávanie stromov po častiach sa vykonáva v zastavanom teréne alebo v priestore, kde sú umiestnené trvalé prekážky, ktoré by mohli byť poškodené pri klasickom zrezávaní stromu. V týchto prípadoch sa strom píli na časti od koruny smerom nadol a koordinovane sa spúšta lanom na voľný priestor, kde nepoškodzuje a neohrozuje okolie.

Spiľovanie stromov v  rizikovom priestore nastáva, ak je strom nebezpečne naklonený nad objekt alebo je v blízkosti elektrické vedenie, prípadne ak je strom spráchnivený alebo poškodený a ohrozoval by okolie pri nekoordinovanom páde. V týchto prípadoch je strom fixovaný a koordinovane spílený. Špecialny postup vyproštenia využívame pri kalamitných situáciach

Pílenie stromov v nedostupnom teréne realizujeme v miestach, kde nie je možný prístup osôb a mechanizmov. Takéto výruby stromov sa realizujú v skalnatých, svahových a zastavaných terénoch.

Ponúkaná starostlivosť o stromy

Zrezávanie stromov po častiach
 • pilčícke práce  (osvedčenie vydané v zmysle zákona 124/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007)
 • pílenie po častiach a zhadzovanie časti pod strom
 • pílenie po kusoch a spúšťanie na určené miesto
 • orezávanie konárov, vetiev a ošetrovanie stromov
 • orezávanie častí stromov
Spiľovanie stromov v rizikovom a nedostupnom teréne
 • pílenie stromov v ťažko prístupných miestach
 • spiľovanie stromov v rizikovom a zastavanom teréne
 • pílenie stromov nad strechami a elektrickým vedením
Orezávanie konárov, vetiev a častí stromov
 • zdravotný reze, ktorý podporuje zdravý stav a vitalitu stromu
 • tvarovací reze, ak treba upraviť veľkosť, prípadne tvar stromu, napr. ak narúša elektrické vedenie, rez treba pravidelne opakovať
 • redukční reze, ak strom zabraňuje v dostatočnom prieniku svetla a tieni alebo pri narušovaní fasád, striech a upchávaní rín domu
 • bezpečnostný reze, ak hrozí riziko pádu konárov alebo časti stromu
Osádzanie zariadení na stromy
 • osádzanie monitorovacích zariadení na konáre a kmene stromov
 • osádzanie búdiek a obytných zariadení do korún stromov
 • stavba opičích dráh
Pilčícke práce
 • pílenie celých stromov
 • pílenie kmeňov na presnú dĺžku
 • likvidácia konárov
 • odstraňovanie pňov

VYPRACOVAŤ PONUKU   NAŠE PORFÓLIO


Cenník pílenia a orezávania stromov na rizikových miestach pomocou horolezeckej alebo špeciálnej techniky
Kedy je potrebné žiadať o povolenie na výrub dreviny:

- v každom prípade, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni alebo na cintoríne

- na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2

- na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu

- na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade