vyspravka vyskoveho kominanatieranie bigboardu

 

 

Natieranie stĺpov, stožiarov, žeriavov, železných, drevených a betónových konštrukcií vykonávame na miestach, kde nie je možné pracovať z pevných a bezpečných pracovných podláh, prípadne sú ohrození pádom z výšky do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím a musia sa zaistiť proti pádu. Čistenie, opravy a nátery fasád, vertikálnych a stropných plôch realizujeme na miestach, ktoré nie sú dostupné bežnými metódami  zo zeme, musí sa použiť lešenie alebo montážna plošina.

Ponúkané čistiace a maliarske práce

Čistiace práce vo výškach
 • vysávanie nosníkov, klimatizácií, strojov a konštrukcií
 • čistenie a umývanie strojov, konštrukcií, vertikálnych a stropných plôch
 • čistenie fasád, komínov a betónových konštrukcií vysokotlakovým čističom - vapkou
 • umývanie okien a presklenných plôch
 • čistenie striech a žľabov od lístia
 • odpratávanie snehu a ľadu z rovných striech a šikmých striech
 • podrezávanie snehu na šikmých strechách
Maliarske práce vo výškach
 • maľovanie  fasád, vertikálnych a stropných plôch
 • maľovanie leteckých značení na výškové komíny a betónové konštrukcie
 • maľovanie lóg a grafík na fasády a vertikálne plochy
Natieračské práce vo výškach
 • natieranie stĺpov, stožiarov, žeriavov,  železných, drevených a betónových konštrukcií
 • natieranie šikmých plechových striech
 • ošetrovanie šindľových striech
VYPRACOVAŤ PONUKU   NAŠE PORFÓLIO

Čistiace, maliarske a natieračske práce vo výškach

viac...