AC Petržalka kompletné umytie fasády s použitím horolezeckej techniky

AC Petržalka

Umývanie vonkajšej sklenenej fasády a vnútorných medzi fasádnych priestorov na objekte AC Petržalka.