Orezávanie rizikových stromov Sasívkovo

Po snehovej kalamite koncom januára 2015 ostali polámané stromy na cintoríne v Sasínkove. Tieto bolo treba v čo najkratšom čase odstrániť a orezať rizikové konáre stromov. Kvôli bezpečnosti sa používala moto-plošina s kombináciou horolezeckej techniky.